Fasádna omietka a jej druhy

Aké sú vlastnosti kvalitnej fasádnej omietky?

· dobrá priľnavosť
· vysoká vodoodpudivosť
· priepustnosť vodných pár
· stálosť
· ľahká spracovateľnosť
· samočistiaci efekt 
Hoci vlastnosti omietok ovplyvňujú všetky ich zložky, najdôležitejšiu úlohu hrá spojivo a prísady. Veľmi dôležité je však vedieť, pre aký povrch je konkrétny druh omietky vhodný. Použitím nesprávnej kombinácie by sme mohli domu spôsobiť značné škody. Pri výbere omietok sa preto obráťte o radu na odborníka.
Minerálne omietky sa vyrábajú z vápenno – cementového hydrátu a kameniva so zrnitosťou 1-5 mm. Majú dobrú priľnavosť a sú objemovo stále pri teplotných výkyvoch. Dobre prepúšťajú pary a ich povrch odpudzuje vodu. To ich predurčuje tak na vonkajšie ako aj vnútorné požitie. Predávajú sa v sypkom stave a ich povrch sa väčšinou upravuje hladením alebo ryhovaním.
U silikónových omietok sa spojivová zložka – obyčajný alebo špeciálny cement – kombinuje so syntetickými polymérmi a silikónovými živicami. Kamenné plnivo má odstupňovanú zrnitosť 1-3 mm a ich povrch sa upravuje škrabaním alebo ryhovaním. Veľkou výhodou je to, že sú umývateľné, stálofarebné a umožňujú dobrý prestup pár v konštrukcii. Za zmienku stojí ich vynikajúca odolnosť proti agresívnemu prostrediu. Výhodou je možnosť ich aplikácie na vlhké povrchy a nevýhodou o niečo vyššia cena.
Silikátové omietky sú vyrábané na báze spojiva z anorganického draselného vodného skla a ako plnivo slúži kamenivo s odstupňovanou zrnitosťou 1-4 mm. Ich povrchy je vhodné upravovať, podobne ako u silikónových, škrabaním alebo ryhovaním. Ich prednosťou je veľmi dobrá priepustnosť vodnej pary, odolnosť proti poškodeniu ale aj vplyvom kyslého prostredia a dažďov. Sú vysoko hydrofóbne – vodoodpudzujúce – a tak sa dajú ľahko umývať. Sú vhodné aj na rekonštrukcie starších budov a historických budov.

Popular posts from this blog

Aká je najlepšia fasádna omietka?