PREHĽAD FASÁDNYCH OMIETOK

Fasádne omietky sú jednoducho spracovateľné pastové omietky, pripravené na priame použitie bez ďalšej úpravy. Silikónové omietky na báze silikónových živíc sa vyznačujú vysokou odolnosťou proti poveternostným vplyvom, ako sú napríklad náporový dážď, silný vietor, UV žiarenie, ale aj proti plesniam riasam a hubám.
Používajú sa na vytvorenie farebnej povrchovej úpravy na jadrových omietkach (vápenno-cementové, cementové, sadrové). Omietka je vysoko hydrofobizovaná, a preto obzvlášť vhodná aj na aplikáciu v oblasti soklov. Silikónové povrchové úpravy sa zároveň vyznačujú dobrou paropriepustnosťou, takže sú vhodné aj na tepelnoizolačné systémy s minerálnymi izolačnými doskami či penovým polystyrénom, v mnohých prípadoch aj na sanačné omietkové systémy, ako aj na podklad z vysoko tepelnoizolačného muriva.
Pred ich aplikáciou musí byť povrch čistý, suchý, nezamrznutý, nosný, zbavený prachu, uvoľnených častí a výkvetov, rovnomerne nasiakavý. Nesmie byť vodoodpudivý. Nevhodným podkladom sú vápenné omietky a nátery, plasty, laky, olejové a glejové nátery, drevo, kov.
Fasádna omietka sa aplikuje na podklad antikorovým hladidlom v hrúbke zrna 1; 1,5; 2; 3 mm, a to rovnomerne bez prerušenia. Následne sa štruktúra povrchu upraví požadovaným spôsobom. Pri škrabanej omietke treba povrch ihneď po nanesení upraviť krúživými pohybmi pomocou plastového hladidla. Pri ryhovanej štruktúre zas rovnomernými ťahmi požadovaným smerom (vodorovne, zvislo alebo do kruhu).
Silikónová omietka – Tenkovrstvová priemyselne vyrábaná pastézna prefarbená omietka na báze silikónových živíc. Ide o vysoko vodoodpudivú tenkovrstvovú omietku, odolnú proti nepriaznivým klimatickým podmienkam, paropriepustnú a ľahko spracovateľnú. Je vhodná na konečnú povrchovú úpravu fasád, na podklady, ako sú tepelnoizolačné systémy, minerálne omietky a stierky, sanačné omietky či betón.

Popular posts from this blog

Aká je najlepšia fasádna omietka?