Pri výbere vzoriek farby fasád vždy použite vzorkovník s reálnymi vzorkami


Z dôvodu tlačiarenských techník (tlač) a zobrazovacích zariadení (PC, mobil) sa môžu oproti originálu vyskytnúť odchýlky vo farebnosti, preto slúži vzorkovník len pre orientáciu.
Pri výbere vzoriek farby fasád odporúčame použiť vzorkovník s reálnymi vzorkami jednotlivých produktov. Fyzické vzorky materiálov a ich odtieňov Vám dodajú na požiadanie naši poradcovia.
Cena neštandardných odtieňov sa určuje na základe individuálnej cenovej kalkulácie.

Popular posts from this blog

Aká je najlepšia fasádna omietka?