Vedeli Ste, že farby fasád ovplyvňujú zatepľovací systém?

Fasády s tmavším farebným odtieňom pohlcujú viac tepla ako fasády so svetlejšími farebnými odtieňmi. Tmavšie farebné odtiene preto spôsobujú väčšie namáhanie fasád prostredníctvom solárneho zahrievania.


Farba a svetlo
Vnímanie farby je ovplyvnené intenzitou slnečného svetla. Tým sa mení nielen v priebehu dňa a noci, ale aj počas ročných období.
Farba a štruktúra
Štruktúra materiálu má vplyv na vnímanie farby. Svetlo sa odráža odlišným spôsobom a hladký povrch sa javí ako svetlejší. Naproti tomu hrubý povrch sa nám zdá tmavší.
Čo je to štruktúra omietky?
Omietka obsahuje vápencové plnivá so zrnami určitej veľkosti a tá je udávaná v milimetroch.
Omietky sa dodávajú v dvoch základných štruktúrach
Zahladená štruktúra
Plnivo omietky obsahuje väčšie množstvo zŕn určujúcich hrúbku štruktúry (veľkosť spravidla 1-3 mm). Veľkosti týchto zŕn zodpovedá tiež sila nanášanej omietky. Ďalej obsahuje vhodný pomer jemnejších zŕn k zaplneniu hmoty. Štruktúra je v ploche rovnomerná, môže byť mierne ovplyvnená spôsobom spracovania.
Ryhovaná štruktúra
Plnivo obsahuje malé množstvo „ryhovacích zŕn“, ktoré určujú silu vrstvy omietky pri nanášaní. Tieto zrná vytvárajú pri štruktúrovaní svojim spôsobom charakteristické ryhy. Hmota omietky je doplnená väčším množstvom jemného plniva, ktoré je pri štruktúrovaní uhladené do roviny. Štruktúra je v ploche tvorená ryhami, ktorých množstvo a dĺžka je ovplyvnená spôsobom spracovania.

Popular posts from this blog

Aká je najlepšia fasádna omietka?