Chcete, aby Vaše steny mali dokonalý povrch?

Priemyselné striekanie farby


Vďaka kombinácii manuálnych a automatických technológií si dokážete poradiť ako s malými, tak aj s veľkými povrchmi, a to efektívne a ekonomicky.  Naviac využívaním najmodernejších systémov dávkovania a miešania farieb, výrazne urýchlite proces a zvýšite výslednú kvalitu produkcie.Používanie striekacej pištole výrazne usporí materiál, práca je rýchlejšia a precíznejšia. Zníži sa tvorba hmloviny aj odpad materiálu. Striekacie pištole uľahčujú nanášanie farieb, lakov a impregnáciu na rôzne povrchy. Existujú vzduchové, nízkotlakové (HVLP) a tlakové striekacie pištole.

Typy striekacích pištolí

Vzduchové
Pracujú na princípe stlačeného vzduchu. Prúd vzduchu je konštantný a množstvo farby v ňom je regulované spúšťou.


 • Použiť možno syntetické aj vodou riediteľné farby.
 • Výhodou je dobré pokrytie plochy farbou.
 • Vhodné na nástrek stien, trámov či dosiek a maľovanie.


Nízkotlakové HVLP
V preklade (High Volume Low Pressure) je modifikáciou vzduchového striekania. Na rozprášenie farby je použitý veľký objem vzduchu s nízkym tlakom.


 • Zaručujú kvalitnejší nástrek a elimináciu rozptylu farby do okolia.
 • Umožňujú reguláciu množstva farby aj tlaku a variabilné nastavenie tvaru rozptylu.

Tlakové

Využívajú tlak čerpadla. Odpadá nastavovanie pomeru vzduch/farba, volíte len tlak, pod ktorým sa farbivo vystrekuje.


 • Môžu sa použiť maliarske farby, laky, lazúrovacie laky. Rozpúšťadlové aj vodou riediteľné.
 • Ideálna voľba pre všetkých lakovníkov.
 • Zaručujú vysokú kvalitu nástreku.Na čo sa zamerať pri výbere striekacej pištole

 • Typ pohonu - v prípade pištole s oddeleným pohonom budete v ruke držať iba ľahký striekací nadstavec bez motora, čo je vhodnejšie pri dlhšej práci.
 • Typ farieb - je zásadný pre možnosť použitia pištole. Vždy použiť predpísané farbivá. O vhodnosti farieb na použitie v striekacej pištoli informuje piktogram pištole vyznačený na obale farby.
 • Trysky - sú vymeniteľné a väčšina z nich umožňuje nastavenie niekoľkých rôznych tvarov. Najčastejší je guľatý strek, ďalej potom horizontálne a vertikálne ploché streky. Trysky sa líšia aj priemerom. Širšie trysky sú vhodnejšie na striekanie väčších plôch.
 • Prietoková rýchlosť - udáva, aký objem farbiva je pištoľ schopná aplikovať počas časového úseku.
 • Objem nádrže - zohráva zásadnú úlohu v tom, ako často musíte dopĺňať farbivo.
 • Príkon - určuje silu kompresora/čerpadla.AKO PRIPRAVIŤ FARBU PRED APLIKÁCIOU

Pri striekaní pištoľou sa vytvorí rovnomerný film a na novej ploche nebudú viditeľné kvapky ani starý podklad. Oproti ručnému nanášaniu materiálov, napríklad štetcom alebo valčekom, umožňuje striekacia pištoľ pri voľbe vhodnej trysky nastaviť správny tlak a dosiahnuť presnejšiu a rovnomernú hrúbku nanesenej vrstvy.

Dôležitou manipuláciou pred použitím je dôkladné rozmiešanie (v prípade potreby úprava odtieňa) a zriedenie náterovej hmoty. V návode uvedené riedidlo (voda) sa pridáva po malých dávkach za stáleho miešania.

Pri nanášaní štetcom alebo valčekom sa vodou riediteľné farby väčšinou neriedia alebo riedia len veľmi málo pridaním najviac 2–5% vody. Pre nanášanie striekaním (pneumaticky alebo tlakovou pištoľou Airless) stupeň riedenia závisí od typu náterovej hmoty a použitom zariadení a je podstatne nižší než pre rozpúšťadlové syntetické a nitrocelulózové náterové hmoty. Pri úprave bežných typov vodou riediteľných náterových hmôt sa ku striekaniu celkom výnimočne pridáva do 5% vody, najviac do 10% vody.

Disperzné vodou riediteľné náterové hmoty sa výraznejšie zriedia iba na napúšťanie (penetráciu) podkladu.  Vysoký stupeň riedenia zvyšuje penivosť, znižuje lesk a celkovú kvalitu náteru. Pri bezfarebných lakoch sa prejavuje viditeľným belším zafarbením náterového filmu alebo podľa miestnej hrúbky náteru bielymi miestami. Na veľké prídavky vody sú zvlášť citlivé akrylátové farby. 

Ak máme náterovú hmotu v niekoľkých menších obaloch a záleží nám na presnom odtieni konečného náteru je výhodnejšie preliať všetku farbu do väčšej nádoby, dokonale premiešať a potom pristúpiť k vlastnej úprave t.j. tónovanie, riedenie a pod. Všetky úpravy náterovej hmoty pre nanášanie je vhodné prevádzať až po jej vytemperovaní na teplotu prostredia, v ktorom sa bude natierať. Optimálna teplota pre spracovanie je 18–25°C.

Striekanie vysokotlakovými a nízkotlakovými systémami prináša výrazné úspory materiálu – znižuje sa tvorba hmloviny a neporovnateľne nižší je oproti klasickému kompresorovému nanášaniu aj odpad materiálu. Striekanie týmito zariadeniami oproti ručnému nanášaniu materiálov, napríklad štetcom alebo valčekom, umožňuje voľbou vhodnej dýzy a nastavením správneho tlaku dosiahnuť presnejšiu a rovnomernú hrúbku nanesenej vrstvy.

Nedochádza teda ku zbytočným stratám.Comments

Popular posts from this blog

Aká je najlepšia fasádna omietka?